ตชด.๔๓ ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแหจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร D.A.R.E. ประเทศไทย

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
Spread the love

ตชด.๔๓ ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแหจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร D.A.R.E. ประเทศไทย  

เมื่อ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนสวัสดิ์บวร ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร D.A.R.E. ประเทศไทย  ภายใต้โครงการ ๕ รั้ว ป้องกันยาเสพติด  Clean & Seal ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พ.ต.ท.ยงศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ เป็นประธานในพิธี  ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก เทศบาลเมืองคลองแห นำโดย นายประพร รัตนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์บวร คณะครูอาจารย์ และครูตำรวจ D.A.R.E จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ จังหวัดสงขลา มีนักเรียนผู้สำเร็จการอบรมจาก รร.วัดคลองแห และ รร.สวัสดิ์บวร   จำนวน ๑๕๗ คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ ๑.เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน ๒.เพื่อให้เด็กนักเรียน มีทักษะการปฏิเสธ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ๓.เพื่อสร้างแกนนำนักเรียน ในการต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษา การดำเนินกิจกรรมต่างๆบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ