ผู้ว่าฯสงขลา นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ในเรือนจำกลางสงขลา

ข่าวทั่วไป
Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day” ในเรือนจำกลางสงขลา เพื่อแสดงความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า

วันนี้ (11 ธ.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่เรือนจำกลางสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำจิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day”เพื่อแสดงความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่า งๆ ให้มีความเจริญ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร

ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้รับการประสานจากคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีด้วยหัวใจ กำหนดจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ซึ่งเป้าหมาย 25 แห่ง จำนวน 2 ครั้งครั้งที่แรก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 2 ดำเนินการโดยสมัครใจระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2552 โดยให้ประสานจิตอาสาพระราชทานสนับสนุนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกเรือนจำ/ทัณฑสถาน กำหนดเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบและกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

โดยกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day” ในเรือนจำกลางสงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งจิตอาสา ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในจุดต่าง ๆ ภายนอกเรือนจำกลางสงขลา อาทิ การทาสี ตัดต้นไม้ กวาดพื้น เก็บขยะ และทำความสะอาดทางถนน ซึ่งถือเป็นการร่วมแรงรวมใจกันของทุกภาคส่วน ในการแสดงพลังความสามัคคี และการทำความดีด้วยหัวใจอย่างแท้จริง

ขอคุณข้อมูลจาก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา