กิจกรรมสงขลาเมืองสะอาด ราษฎร์รัฐร่วมใจ สร้างสำนึกไทยไม่โกง

ข่าวทั่วไป
Spread the love

หลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมสงขลาเมืองสะอาด ราษฎร์รัฐร่วมใจ สร้างสำนึกไทยไม่โกง (Clean Songkhla Clean Thailand) เดินหน้ารณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจังและแสดงถึงความร่วมใจสร้างสังคมไทยไม่ทนการทุจริต

หลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมสงขลาเมืองสะอาด ราษฎร์รัฐร่วมใจ สร้างสำนึกไทยไม่โกง

โพสต์โดย สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2019

วันนี้ (9 ธ.ค. 62) นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในกิจกรรมสงขลาเมืองสะอาด ราษฎร์รัฐร่วมใจ สร้างสำนึกไทยไม่โกง (Clean Songkhla Clean Thailand) ณ บริเวณศาลาไทย หาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายจักรินทร์ ชุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสงขลาเมืองสะอาดราษฎร์รัฐร่วมใจ สร้างสำนึกไทยไม่โกง (Clean Songkhla Clean Thailand) ในวันนี้ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญ เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรง ที่เกิดจากการคอร์รัปชั่นและเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลขึ้น เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของคนไทยทุกภาคส่วนที่ไม่ทนต่อการทุจริตได้อีกต่อไป

จังหวัดสงขลา จึงร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม กิจกรรมสงขลาเมืองสะอาด ราษฎร์รัฐร่วมใจ สร้างสำนึกไทยไม่โกง (Clean Songkhla Clean Thailand) โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ บริเวณหาดชลาทัศน์และหาดสมิหลาและกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้แยกย้ายไปตามส่วนที่กำหนด ประกอบด้วยโซน A B C และ Dร่วมกันเก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งกิ่งไม้ เพื่อรักษาความสะอาดตลอดแนวชายหาด

ขอบคุณภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
9 ธ.ค. 62