สงขลา | เปิดเมกะโปรเจกต์ “โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา”

ข่าวทั่วไป
Spread the love

ตามที่มีโครงการออกมาว่าจะมีการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสขลา จากบ้านแหลมจองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง – บ้านเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงสำรวจยังพื้นที่ตามโครงการดังกล่าว เนื่องจาก ต.เกาะใหญ่ ต.กระเเสสินธุ์ จ.สงขลา ไปยัง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ใช้ถนนเลียบทะเลสาบสงขลามีระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาในการขับรถประมาณ 2 ชัวโมง ซึ่งหากก่อตั้งสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาในพื้นที่บริเวณดังกล่าว มีระยะทางเพียง 6-7 กิโลเมตร เเละสามารถลดระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินงานประมาณ 3,000 ล้านบาท

นายศักดิ์สยาม ฯ รมต.คมนาคม เผยว่า ล่าสุดโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 63 นี้  อยู่ในระหว่างการเร่งทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยจะใช้ระยะเวลาทำการศึกษาไม่เกิน 1 ปี หากผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาชนเห็นด้วย  และไม่มีการกระทบกับสิ่งแวดล้อม ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการก่อสร้าง และหลังจากการศึกษาและสำรวจผ่าน ก็จะมีการวางรูปแบบของสะพานกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการก่อสร้างในรูปแบบไหน

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ช่วยสงเสริมโครงข่ายถนนให้สมบูรณ์ พร้อมกับยังสามารถสนับสนุน เเละการกระตุ้นการท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาให้น่าท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ขอบคุณภาพ/คลิป : กรมทางหลวงชนบท