ตชด.433 นาทวีร่วมจัดค่ายโครงการธรรมนูญชีวิตวิถีพุทธวิถีไทย

ข่าวทั่วไป
Spread the love

ตชด.433 นาทวีร่วมจัดค่ายโครงการธรรมนูญชีวิตวิถีพุทธวิถีไทย

ในภาพอาจจะมี 11 คน, รวมถึง เศรษฐา ฉลวยศรี และ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา แห่งชาติ วัดเทพนิมิตร ฉะเชิงเทรา, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

เมื่อ ๕ – ๗  กันยายน  ๒๕๖๒   ร.ต.อ.เดชา ทองชุม จนท.กร. ร้อย ตชด. ๔๓๓ ได้รับมอบหมายจาก พ.ต.ท.วิเชียร ขาวสังข์ ผบ.ตชด.๔๓๓ ให้ทำหน้าที่วิทยากรอบรม บุคลากรทางการศึกษา ค่ายโครงการธรรมนูญชีวิต วิถีพุทธ วิถีไทย ร่วมกับพระวิทยากร และวิทยากร คณะทำงาน ศูนย์ ๙๐ สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อ.นาทวี ร่วมจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓ จำนวน ๗๐ คน ซึ่ง จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา , ศูนย์ ๙๐ สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลาเขต ๓ ณ ศูนย์ ๙๐ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ต.คลองทราย อ.นาทวี สงขลา โดยมีพระราชวรเมธี เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และ พล.อ. มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของ:รัฐบาล ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรม และ นายถมยา ศรีประสม ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีปิดการอบรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง เดชา ทองชุม, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม