รู้ทัน…เงินกู้นอกระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัย
Spread the love

 รู้ทัน…เงินกู้นอกระบบ

หนี้นอกระบบ เป็นหนี้ที่ผู้ให้กู้ไม่อยู่ในระบบสถาบันการเงิน หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้กู้เงินตามกฎหมาย โดยมักจะคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 15)

📍 ใส่ตัวเลขน้อยๆ เพื่อจูงใจให้กู้ เช่น บอกตัวเลขดอกเบี้ยที่ดูเหมือนว่าจะน้อยกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วดอกเบี้ยแพงมหาโหด เพราะเขามักจะไม่ได้บอกเราก่อนว่า คิดดอกเบี้ยต่อวัน ต่อเดือน หรือต่อปี และมักจะบอกจำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายวัน เพื่อให้ดูน้อยเข้าไว้ คนจะได้อยากกู้มากๆ

📍 คิดดอกแบบคงที่ตลอดปีตลอดชาติ นอกจากอัตราดอกเบี้ยที่แสนแพงแล้ว การคิดดอกเบี้ยคงที่ ยังทำให้ลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เพราะดอกเบี้ยจะคิดจากเงินต้นที่กู้ทั้งก้อน แม้ลูกหนี้จะทยอยจ่ายคืนหนี้ทุกเดือนก็ตาม

📍 บีบให้ทำสัญญาเงินกู้เกินจริง เช่น กู้ 10,000 บาท แต่สัญญาเขียน 30,000 บาท ถ้าไม่ยอมก็ไม่ให้เงิน

📍 ทวงหนี้โหด ตามที่เป็นข่าวกันหลายต่อหลายครั้งกับวิธีการทวงหนี้แบบแปลกๆ ไม่เฉพาะขู่ หรือประจานให้ได้อายเท่านั้น แต่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันก็มี

📍 หลีกเลี่ยงการให้กู้โดยตรง โดยให้คนอื่นปล่อยกู้แทนอีกหลายทอด หรือให้ลูกหนี้ที่ต้องการกู้เงินไปซื้อสินค้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยบัตรเงินผ่อนแล้วนำมาขายต่อให้นายทุนในราคาส่วนลด เช่น สินค้าราคา 20,000 บาท จะรับซื้อที่ 17,000 บาท นายทุนได้สินค้าราคาถูกไปขายต่อขณะที่ลูกหนี้นอกจากจะได้เงินสดไม่เต็มจำนวน เพราะจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าไป 3,000 บาทแล้ว ยังต้องมาผ่อนดอกเบี้ยในส่วนของบัตรเงินผ่อนที่ยอดเงิน 20,000 บาทอีกด้วย

📍 ปลดล็อก “หนี้นอกระบบ” ก่อนสาย
หากคุณได้กู้เงินนอกระบบมาแล้ว ให้รีบหาเงินมาชำระหนี้ทั้งหมด อาจหาแหล่งเงินกู้ในระบบซึ่งคิดดอกเบี้ยถูกกว่ามาเพื่อปลดหนี้นอกระบบก็ได้ แต่ถ้าหาเงินกู้ในระบบไม่ได้ อาจต้องยอมสละขายทรัพย์สินบางส่วน เพื่อรักษาทรัพย์ส่วนใหญ่ไว้ดีกว่าที่จะปล่อยให้ดอกเบี้ยพอกพูนจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วค่อยออมเพื่อซื้อสินทรัพย์กลับมาใหม่

ที่มา www.checkraka.com

#ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#TACTICS

ในภาพอาจจะมี ข้อความ