อบรมต้านภัยยาเสพติด@ค่ายรามคำแหง

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
Spread the love

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า และสถานที่ในร่ม

เมือวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
กิจกรรมฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี62
โดยวิทยากรชุดรณรงค์ป้องกันภัยยเสพติด กก.ตชด.43 อ.เมือง จ.สงขลา
ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, ฝูงชน, รองเท้า, เด็ก, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง