ร.10 – พระราชินี จะเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 7 วัน พล.อ.เปรม 2 มิ.ย. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร.10 – พระราชินี จะเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 7 วัน พล.อ.เปรม 2 มิ.ย. นี้

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกศกุดั่นน้อย ฉัตรเครื่อง ตั้งประดับ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ และทรงรับศพอยู่ใน พระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด 7 คืน (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562)

วันที่ 2 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในวาระครบ 7 วัน ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศล ดังนี้

  • 15 วัน (วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย.
  • 50 วัน (วันจันทร์ที่ 15 ก.ค.
  • 100 วัน (วันอังคารที่ 3 ก.ย.
ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนักเป็นเวลา 21 วัน นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 เว้นวันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 2562
อัลบั้มภาพ 2 ภาพ