ข่าวดี : เปิดรับสมัครบุคคล  สอบเป็นเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ  2700 อัตรา

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางราชการ

ข่าวดี : เปิดรับสมัครบุคคล  สอบเป็นเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ  2700 อัตรา

น้องๆ สนใจเป็นตำรวจ อ่านเลยครับ  มีรายละเอียด

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ข้อความ และสถานที่กลางแจ้ง
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ