จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ ประจำปี 2561

วันนี้ ( 6 ก.พ. 61) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหRead More…

จังหวัดสงขลา จัดอบรมแกนนำอาสาพัฒนาประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ. ศ. 2561 เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

จังหวัดสงขลา จัดอบรมแกนนำอาสาพัฒนาประชารัฐเพื่อขับRead More…